Een assistentiewoning kopen op plan

Een assistentiewoning kopen op plan

Investeringen in zorgvastgoed scheren jaar na jaar hoge toppen. Precies omdat de vraag zo groot is, moet je er snel bij zijn wanneer er een nieuw project op de markt komt. Inderdaad: wanneer je de verkoopovereenkomst tekent, is de werf misschien zelfs nog niet geopend! Riskant? Helemaal niet. Dankzij de wet Breyne, die consumenten beschermt wanneer ze kopen op plan, hoef je je nergens zorgen over te maken. Kopen op plan In een sterke vastgoedmarkt – en de markt voor assistentiewoningen is dat absoluut! – is het cruciaal dat je er snel bij bent en je al intekent op een appartement zodra de verkoop begint. Kopen op plan laat jou en de verkoper toe om hiervoor een veilige en betrouwbare regeling uit te werken. De huidige eigenaar verkoopt de grond en de te bouwen woning aan jou en verbindt zich ertoe om het gebouw te voltooien. Een regeling die niet alleen van toepassing is op vrijstaande nieuwbouwwoningen, maar evengoed op een appartement in een nieuw flatgebouw of een assistentiewoning in een zorgcomplex. De Wet Breyne Om jou de nodige bescherming te bieden, riep de wetgever de woningbouwwet van 9 juli 1971 in het leven. Die ken je wellicht beter als de wet Breyne, vernoemd naar de toenmalige minister van Huisvesting, Gustave Breyne. De wet Breyne specificeert welke zaken er in het verkoopcontract moeten worden opgenomen wanneer je op plan koopt. Ook ligt de totaalprijs op voorhand vast, mag het voorschot maximaal 5 procent van de totaalprijs bedragen en moet de afgesproken bouwprijs gerespecteerd worden. De verkoper is ten slotte verbonden aan strenge aansprakelijkheidsregels, zodat jij als koper niet opdraait...

Lees meer

Tot welke leeftijd kun je beleggen in assistentiewoningen?

Tot welke leeftijd kun je beleggen in assistentiewoningen?

Tot welke leeftijd kun je een assistentiewoning kopen? In principe doet je leeftijd er niet toe, want elke meerderjarige met voldoende middelen kan een onroerend goed kopen, en dus ook een assistentiewoning. Toch is de kous daarmee niet af. De vraag die er écht toe doet, luidt dan ook: tot welke leeftijd is het voordelig om in assistentiewoningen te investeren? Wanneer beleggen in assistentiewoning? Tot welke leeftijd kun je geld lenen? Het eerste element van belang is de financiering van de belegging. Beschik je over voldoende eigen kapitaal? Dan is er geen enkel probleem. Integendeel: je spaargeld investeren in zorgvastgoed is een gouden strategie! Moet je echter geld lenen voor de aankoop van je assistentiewoning? Dan bots je misschien wel op een leeftijdsgrens. Voor banken is het namelijk riskanter om aan ouderen te lenen. Toch is er geen harde grens: alles hangt af van je bank en het benodigde bedrag. Tip: voor zestigers en zeventigers kan een overbruggingskrediet van een of twee jaar soelaas bieden. Het ideale moment om je nalatenschap op punt te zetten Een tweede aspect is je vermogensplanning. Wanneer je een mooie leeftijd hebt bereikt, is het noodzakelijk dat je een zorgvuldige successieplanning maakt, zodat je zuurverdiende spaarcenten en eigendom niet te zwaar worden belast. De aankoop van een assistentiewoning is het ideale moment om deze denkoefening te maken. Wil je je investering in assistentiewoningen ook graag fiscaal voordelig maken, dan heb je meerdere opties. Bijvoorbeeld: Je koopt de woning op naam van je kinderen. Een deel is jouw eigen volle eigendom, een ander deel is het eigendom van je erfgenamen. Je betaalt registratierechten op de...

Lees meer

Een assistentiewoning of ‘gewoon’ vastgoed kopen: wat is het verschil?

Een assistentiewoning of ‘gewoon’ vastgoed kopen: wat is het verschil?

Over vastgoed kopen weten veel mensen wel het een en ander. Dat het begint met een compromis en dat de notaris vervolgens de verkoopakte opstelt, bijvoorbeeld. Maar gelden die regels ook voor assistentiewoningen en andere vormen van zorgvastgoed? Wij legden het voor aan iemand met kennis van zaken: de notaris. Vastgoed kopen: de basisregels liggen vast “Of je nu een gewoon huis koopt of een erkende assistentiewoning, het proces is eigenlijk precies hetzelfde”, vertelt notaris Jan Coppens. “Voor de aankoop van een woning onderteken je in eerste instantie een onderhandse verkoopovereenkomst, in de volksmond het compromis genoemd. Het compromis is bindend zodra beide partijen een prijs zijn overeengekomen. Omdat de inhoud van het compromis in het volgende stadium door de notaris wordt overgenomen in de authentieke akte, is het belangrijk dat het nauwkeurig wordt opgesteld.” Dit is precies hetzelfde voor de aankoop van zorgvastgoed. Bovendien zijn zowel nieuwbouwwoningen als nieuwe assistentiewoningen onderworpen aan de wet Breyne en geniet je als koper dezelfde garanties. Eén klein verschil bij de aankoop van een assistentiewoning is dat er in de akte vermelding moet worden gemaakt van de terbeschikkingstellingsovereenkomst. Assistentiewoning kopen: 12 percent btw Een belangrijk verschil voor jou, als koper, is het btw-tarief. Terwijl je voor residentieel vastgoed 21 percent btw verschuldigd bent op de aankoop van de constructie, betaal je amper 12 percent btw op de aankoop van een erkende assistentiewoning. Dankzij het lagere btw-tarief is investeren in assistentiewoningen dus extra voordelig. Andere verschillen “Uiteraard heb je als eigenaar van een assistentiewoning andere rechten”, voegt notaris Coppens er nog aan toe. “De huurwetgeving is bijvoorbeeld niet van toepassing, omdat de assistentiewoning...

Lees meer

Een assistentiewoning kopen en aan je kinderen schenken, hoe werkt dat?

Een assistentiewoning kopen en aan je kinderen schenken, hoe werkt dat?

Je hebt levenslang gewerkt om een mooi spaarpotje aan te leggen voor je kinderen. Maar hoe zorg je ervoor dat die spaarcenten ondertussen wat opbrengen je kinderen zich niet blauw moeten betalen aan successierechten? Een huis of assistentiewoning kopen en aan je kinderen schenken is een van de mogelijkheden. Hier lees je hoe dat in z’n werk gaat. Kopen en wegschenken is géén optie! Je koopt toch gewoon een onroerend goed en schenkt het aan je kinderen, denk je misschien. Da’s echter geen optie. Wat dan betaal je twee keer belastingen: op de aankoop en op de schenking. Gelukkig zijn er alternatieven … Huis schenken aan je kinderen met behoud van vruchtgebruik Deze oplossing is alom bekend: de kinderen of kleinkinderen krijgen de naakte of blote eigendom van de woning, terwijl jij het vruchtgebruik geniet. In het geval van de gezinswoning betekent dat dat jij er tot je dood kunt blijven wonen, zonder enig risico, want vruchtgebruik is een zakelijk recht en dus onaantastbaar. In het geval van een assistentiewoning aangekocht als investering ontvang jij tijdens je leven het huurrendement, waardoor je zorgeloos kunt rentenieren. Gedeelde volle eigendom Een alternatief bestaat erin dat de volle eigendom van de woning gedeeld wordt door beide partijen. Let wel: deze oplossing is alleen aanbevolen als er een goede vertrouwensband bestaat tussen ouders en kinderen. Hoe belastingvrij schenken? Hoe je je nalatenschap ook regelt, er komen sowieso bepaalde belastingen en onkosten bij kijken. Op de aankoop van gronden betaal je een registratiebelasting, terwijl je op de aankoop van een huis of een assistentiewoning 21 of 12 percent btw moet betalen. De belangrijkste vraag...

Lees meer

Geen kinderen en toch een assistentiewoning kopen? Zó doe je dat het beste

Geen kinderen en toch een assistentiewoning kopen? Zó doe je dat het beste

Een assistentiewoning kopen op naam van je kinderen is ideaal om torenhoge successierechten te vermijden. Maar wat doe je als je geen kinderen of kleinkinderen hebt? Wat gebeurt er met de assistentiewoning bij overlijden? Stel: jij en je partner zijn getrouwd en kinderloos. Jullie besluiten om een assistentiewoning te kopen bij wijze van investering, want spaargeld brengt toch nagenoeg niks meer op. Een assistentiewoning wordt daarentegen alleen maar meer waard én brengt een mooi huurrendement op. Wanneer een van jullie twee overlijdt, wordt de assistentiewoning automatisch overgedragen aan de langstlevende partner. De langstlevende betaalt successierechten op de helft van de waarde omdat het niet om de gezinswoning gaat. Het tarief bedraagt 3 percent op de eerste 50.000 euro, 9 percent tot 250.000 euro en 27 percent vanaf 250.000 euro. Wanneer ook de langstlevende overlijdt, is het testament van belang. In zo’n testament kun je werkelijk alles opnemen. Zeker wanneer je kinderloos bent, biedt een testament veel mogelijkheden, want je bent niet gebonden aan wettelijke kindsdelen. Geen testament? Is er geen testament? Dan erven de dichtste familieleden van de langstlevende alle onroerende goederen. Meestal gaat het om broers en zussen of hun kinderen. In dat geval betalen de erfgenamen een schrikwekkend hoog belastingtarief van soms meer dan 65 percent. Een bijkomend ‘probleem’ is dat het eigendom automatisch in het bezit komt van de familie van de langstlevende en dat de broers of zussen van de eerst overleden partner dus in de kou blijven staan. Gelukkig kun je deze heikele punten dus makkelijk vermijden door een testament op te stellen. Op eender welk moment in je leven kun je bij de...

Lees meer

Een assistentiewoning kopen: alles wat je moet weten

Een assistentiewoning kopen: alles wat je moet weten

Op zoek naar een toekomstgerichte investering? Een assistentiewoning kopen is een slimme belegging, omdat het duurzaam is én mooi rendeert. Maar bij de aankoop van een assistentiewoning komen uiteraard enkele praktische en technische zaken kijken. Hier lees je hoe het procedé in z’n werk gaat en welke belangrijke documenten je niet over het hoofd mag zien. Assistentiewoningen bouwen Alles begint bij een ontwikkelaar die plannen maakt om een complex met assistentiewoningen te bouwen. De vraag naar aangepaste woonvormen voor ouderen is nu eenmaal bijzonder groot. Voor sommige senioren is thuis wonen nog perfect haalbaar, terwijl anderen het best geholpen worden in een woonzorgcentrum. Assistentiewoningen vormen de perfecte tussenoplossing, omdat ze zelfstandigheid met zorg combineren. De zorgverstrekker komt in beeld De ontwikkelaar maakt de plannen op en dient een vergunningsaanvraag in volgens de regels van het Woonzorgdecreet. Uiteindelijk wordt de eigendom opgesplitst in gemeenschappelijke delen en privatieve eenheden. Al in een vroeg stadium betrekt de bouwheer een zorgverstrekker bij het project. Samen stellen ze een blanco terbeschikkingstellingsovereenkomst op. In dat modeldocument staat de belangrijkste informatie over de toekomstige verhuur aan bewoners, zoals de woonvergoeding, de zorgvergoeding, welke initiatieven en activiteiten de zorgverstrekker zal ondernemen, hoe klachten worden behandeld, enzovoort. Een assistentiewoning kopen als investering Vervolgens kom jij – de koper – in beeld. Je kunt natuurlijk zelf in een assistentiewoning gaan wonen, maar de meeste mensen kiezen ervoor om assistentiewoningen te kopen als investering. Ze kopen een privatieve eenheid in het complex, dat de zorgverstrekker op zijn beurt aan een bewoner verhuurt. Als eigenaar kom je eigenlijk niet in aanraking met de bewoner, omdat alles – voor het gemak van...

Lees meer

Wat zijn blote eigendom en vruchtgebruik?

Wat zijn blote eigendom en vruchtgebruik?

Wanneer je aan je nalatenschap begint te denken – en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen – kom je al snel de termen vruchtgebruik en blote eigendom tegen. Maar wat betekenen ze precies? En wat is hun relevantie voor de aankoop en schenking van een assistentiewoning? Opdeling in blote eigendom en vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om het eigendom van iemand anders te gebruiken en er de vruchten van op te strijken, zoals huurinkomsten en interesten. Het goed waarvan sprake is in dat geval niet in het bezit van de vruchtgebruiker, maar van iemand anders: de ‘blote eigenaar’. Bloot of naakt eigendom wil dus zeggen dat iets van jou is, maar dat je er (nog) geen toegang toe hebt. Vruchtgebruik kan op verschillende manieren ontstaan. Meestal wordt het eigendom van een goed – een huis, een auto of gewoon een bankrekening – opgedeeld in blote eigendom en vruchtgebruik bij een overlijden. De opdeling in blote eigendom en vruchtgebruik gebeurt bijvoorbeeld automatisch – krachtens de wet – wanneer de overledene getrouwd was en geen testament had. De langstlevende partner krijgt het vruchtgebruik van de volledige nalatenschap, terwijl de kinderen de blote eigenaars worden van de erfenis. Maar je kunt er evengoed voor kiezen om zelf een regeling met vruchtgebruik uit te werken. Het gebeurt wel vaker dat een echtpaar op leeftijd vastgoed, zoals een assistentiewoning, aankoopt in naam van hun kinderen, maar zichzelf het vruchtgebruik ervan gunt tot de langstlevende overlijdt. Schenken met behoud van vruchtgebruik Dat laatste scenario kan interessant zijn om je nalatenschap al tijdens je leven op orde te zetten en je kinderen of andere...

Lees meer

Investeren in zorgvastgoed? Kies voor nieuwbouwappartementen!

Investeren in zorgvastgoed? Kies voor nieuwbouwappartementen!

Zorgvastgoed doet het erg goed op de immobiliënmarkt. Wil je ook graag investeren in serviceflats en assistentiewoningen? Kies dan voor nieuwbouwappartementen, want die leveren een groter en duurzamer rendement. Lees hier alle voordelen van nieuwe assistentiewoningen als belegging. Investeren in zorgvastgoed rendeert In tijden van financiële onzekerheid biedt een belegging in vastgoed zekerheid. Dat geldt ook voor zorgvastgoed, een van de sterkst groeiende segmenten op de vastgoedmarkt. Door de vergrijzing is er namelijk almaar meer vraag naar plaatsen in woonzorgcentra en assistentiewoningen. Ontwikkelaars en overheden kunnen de vraag niet bijhouden, waardoor de prijzen blijven stijgen. Dat maakt van zorgvastgoed een belegging met een mooi en betrouwbaar rendement. Op zoek naar het meeste waardevolle vastgoed op de markt? Natuurlijk moet je niet zomaar in het eerste het beste stukje zorgvastgoed investeren. Te kleine of verouderde serviceflats zijn bijvoorbeeld níét de beste keuze. Je investering rendeert meer en langer als je een nieuwe assistentiewoning met alle modern comfort koopt en vervolgens verhuurt. Zo’n woning is nu eenmaal meer waard en zal zijn waarde langer behouden. Enkele belangrijke aandachtspunten bij de aankoop van een nieuwbouwappartement: Toplocatie Modern comfort en kwalitatieve materialen en technieken Voldoende en hoogstaande faciliteiten voor ouderen Kwaliteit van de zorg Mooi gebouw en stijlvol appartement Kies voor nieuwbouwappartementen! Nieuwbouwappartementen zijn niet alleen de beste plaats voor sociaal actieve senioren om hun oude dag door te brengen, ze zijn gegarandeerd ook de beste investering. Wanneer je een assistentiewoning op plan koopt, kun je het interieur nog helemaal personaliseren. Renovatiekosten zijn er niet en de onderhoudskosten liggen erg laag. Omdat de flat gebouwd is volgens de laatste normen en met de...

Lees meer

Eenzame ouderen tijdens de feestdagen? Nodig ze uit of ga op bezoek!

Eenzame ouderen tijdens de feestdagen? Nodig ze uit of ga op bezoek!

In Nederland zit een op de tien ouderen alleen tijdens de feestdagen, en dat is wellicht niet anders in België. Eenzaamheid bij senioren is een gekend probleem dat extra schrijnend is tijdens de periode van kerst en nieuwjaar, wanneer we traditioneel samenzitten met de hele familie. Gelukkig kun je zelf het een en ander ondernemen om een oudere gezellige en warme feestdagen te bezorgen! Eenzame ouderen tijdens kerst en nieuw De tijd rond kerst en nieuw is een gezellige, warme periode voor de meeste gezinnen. Toch brengen veel mensen – jong én oud – de feestdagen alleen door, terwijl ook zij zich het liefst van al zouden omringen met familie, vrienden en kennissen. Oudere uitnodigen aan de feesttafel Uiteraard hoeft het helemaal niet zo te lopen. Je kunt zelf het een en ander doen om ouderen een onvergetelijke kerst te bezorgen. Nodig je oudtante, je voormalige buurvrouw of die goeie vriend van je overleden grootvader bijvoorbeeld uit op je kerstfeest. Wedden dat zij of hij je heel dankbaar zal zijn, en dat jullie er samen een bijzonder fijne avond van weten te maken? Vooral oude mensen die geen familie meer hebben, brengen de kerstdagen vaak op hun eentje door thuis of in het rusthuis, en zullen met veel plezier deelnemen aan een gezellig, warm familiefeest. Is je genodigde niet langer mobiel? Breng hem of haar dan zelf een bezoekje in het woonzorgcentrum of de assistentiewoning. Vergeet geen flesje bubbels of iets lekkers mee te brengen om het écht feestelijk te maken! Gezellig in een assistentiewoning Wie in een assistentiewoning verblijft, heeft over het algemeen overigens minder moeite om van...

Lees meer

Zelfstandig, veilig en gezond dankzij domotica voor ouderen

Zelfstandig, veilig en gezond dankzij domotica voor ouderen

Mensen denken weleens dat ouderen en technologie niet goed samengaan, maar het tegendeel is waar wat domotica betreft. Domoticatoepassingen kunnen senioren juist helpen om hun leven makkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. Lees hier hoe! Handige domoticatoepassingen Domotica is een parapluterm voor allerlei elektronische automatiseringen in en rond de woning. Wat je voorheen zelf moest doen – het licht aanknippen of de thermostaat bijstellen – wordt dankzij een domoticasysteem met sensoren voor jou geregeld. Handig! De mogelijkheden van domotica zijn schier oneindig. Dit zijn slechts enkele zaken die je met domotica kunt oplossen: Automatische verlichting met sensoren Alarmsysteem Rookmelder, gasmelder, CO-melder, … Veiligheidscamera’s vanop afstand monitoren Erg interessant is het concept van op maat gecreëerde sferen. Hoe het werkt? Je stelt meerdere sferen in, bijvoorbeeld een voor als je kookt en een voor wanneer je ’s avonds tv kijkt. Met één druk op de knop heb je de juiste verlichting, temperatuur, … voor die activiteit. Domotica voor ouderen Domoticatoepassingen zijn ideaal om langer zelfstandig te wonen zonder in te boeten aan comfort of veiligheid: Je kunt verlichting en apparaten bedienen zonder te knielen of strekken. Dankzij een personenalarm of noodknop, maar ook dankzij slimme sensoren, is er meteen hulp op komst. Je woont dus zelfstandig, maar bent nooit alleen wanneer er iets misloopt. Je kunt makkelijk een routine programmeren in je domoticasysteem zodat alles automatisch verloopt. Door de juiste programmering van de lichten en toestellen bij het verlaten of binnenkomen van de woning, biedt een domoticasysteem extra veiligheid. Zo kun je met één druk op de knop de hele flat in ‘slaapmodus’ zetten, zodat je niet alle lichten manueel...

Lees meer