Op zoek naar een toekomstgerichte investering? Een assistentiewoning kopen is een slimme belegging, omdat het duurzaam is én mooi rendeert. Maar bij de aankoop van een assistentiewoning komen uiteraard enkele praktische en technische zaken kijken. Hier lees je hoe het procedé in z’n werk gaat en welke belangrijke documenten je niet over het hoofd mag zien.

Assistentiewoningen bouwen

Alles begint bij een ontwikkelaar die plannen maakt om een complex met assistentiewoningen te bouwen. De vraag naar aangepaste woonvormen voor ouderen is nu eenmaal bijzonder groot. Voor sommige senioren is thuis wonen nog perfect haalbaar, terwijl anderen het best geholpen worden in een woonzorgcentrum. Assistentiewoningen vormen de perfecte tussenoplossing, omdat ze zelfstandigheid met zorg combineren.

De zorgverstrekker komt in beeld

De ontwikkelaar maakt de plannen op en dient een vergunningsaanvraag in volgens de regels van het Woonzorgdecreet. Uiteindelijk wordt de eigendom opgesplitst in gemeenschappelijke delen en privatieve eenheden. Al in een vroeg stadium betrekt de bouwheer een zorgverstrekker bij het project. Samen stellen ze een blanco terbeschikkingstellingsovereenkomst op. In dat modeldocument staat de belangrijkste informatie over de toekomstige verhuur aan bewoners, zoals de woonvergoeding, de zorgvergoeding, welke initiatieven en activiteiten de zorgverstrekker zal ondernemen, hoe klachten worden behandeld, enzovoort.

Een assistentiewoning kopen als investering

Vervolgens kom jij – de koper – in beeld. Je kunt natuurlijk zelf in een assistentiewoning gaan wonen, maar de meeste mensen kiezen ervoor om assistentiewoningen te kopen als investering. Ze kopen een privatieve eenheid in het complex, dat de zorgverstrekker op zijn beurt aan een bewoner verhuurt. Als eigenaar kom je eigenlijk niet in aanraking met de bewoner, omdat alles – voor het gemak van alle betrokkenen – via de zorgverstrekker wordt geregeld. Neem nu de dagvergoeding. De bewoner betaalt het woongedeelte via de zorgverstrekker aan jou, terwijl het zorggedeelte rechtstreeks van de bewoner naar de zorgverstrekker gaat. Daar hoef jij je dus geen zorgen over te maken.

Belangrijke documenten

Bij de ondertekening van het compromis ontvang je als koper deze documenten:

  • Terbeschikkingstellingsovereenkomst
  • Model van verblijfsovereenkomst
  • Interne afsprakennota van het wooncomplex
  • Lastenboek

Ontbreekt er iets? Of heb je nog ergens vragen bij? Aarzel niet om ze te stellen aan de ontwikkelaar of je notaris.