Een assistentiewoning kopen op naam van je kinderen is ideaal om torenhoge successierechten te vermijden. Maar wat doe je als je geen kinderen of kleinkinderen hebt?

Wat gebeurt er met de assistentiewoning bij overlijden?

Stel: jij en je partner zijn getrouwd en kinderloos. Jullie besluiten om een assistentiewoning te kopen bij wijze van investering, want spaargeld brengt toch nagenoeg niks meer op. Een assistentiewoning wordt daarentegen alleen maar meer waard én brengt een mooi huurrendement op.

Wanneer een van jullie twee overlijdt, wordt de assistentiewoning automatisch overgedragen aan de langstlevende partner. De langstlevende betaalt successierechten op de helft van de waarde omdat het niet om de gezinswoning gaat. Het tarief bedraagt 3 percent op de eerste 50.000 euro, 9 percent tot 250.000 euro en 27 percent vanaf 250.000 euro.

Wanneer ook de langstlevende overlijdt, is het testament van belang. In zo’n testament kun je werkelijk alles opnemen. Zeker wanneer je kinderloos bent, biedt een testament veel mogelijkheden, want je bent niet gebonden aan wettelijke kindsdelen.

Geen testament?

Is er geen testament? Dan erven de dichtste familieleden van de langstlevende alle onroerende goederen. Meestal gaat het om broers en zussen of hun kinderen. In dat geval betalen de erfgenamen een schrikwekkend hoog belastingtarief van soms meer dan 65 percent.

Een bijkomend ‘probleem’ is dat het eigendom automatisch in het bezit komt van de familie van de langstlevende en dat de broers of zussen van de eerst overleden partner dus in de kou blijven staan.

Gelukkig kun je deze heikele punten dus makkelijk vermijden door een testament op te stellen. Op eender welk moment in je leven kun je bij de notaris een document laten opstellen waarin je specificeert aan wie de erfenis zal toekomen: een welbepaald familielid, een vriend of een goed doel, bijvoorbeeld.

Alternatief: assistentiewoning kopen met behoud van vruchtgebruik

Wil je je nabestaanden een flinke duit besparen? Dan kun je de assistentiewoning ook kopen met opsplitsing van naakte eigendom en vruchtgebruik. Het vruchtgebruik komt jou toe zolang je leeft, terwijl de woning eigenlijk al in het bezit is van de erfgenamen van jouw keuze. De schenkbelastingen voor andere personen bedragen dan 7 percent, heel wat minder dan 65 percent successierechten …