Je hebt levenslang gewerkt om een mooi spaarpotje aan te leggen voor je kinderen. Maar hoe zorg je ervoor dat

  1. die spaarcenten ondertussen wat opbrengen
  2. je kinderen zich niet blauw moeten betalen aan successierechten?

Een huis of assistentiewoning kopen en aan je kinderen schenken is een van de mogelijkheden. Hier lees je hoe dat in z’n werk gaat.

Kopen en wegschenken is géén optie!

Je koopt toch gewoon een onroerend goed en schenkt het aan je kinderen, denk je misschien. Da’s echter geen optie. Wat dan betaal je twee keer belastingen: op de aankoop en op de schenking. Gelukkig zijn er alternatieven …

Huis schenken aan je kinderen met behoud van vruchtgebruik

Deze oplossing is alom bekend: de kinderen of kleinkinderen krijgen de naakte of blote eigendom van de woning, terwijl jij het vruchtgebruik geniet. In het geval van de gezinswoning betekent dat dat jij er tot je dood kunt blijven wonen, zonder enig risico, want vruchtgebruik is een zakelijk recht en dus onaantastbaar. In het geval van een assistentiewoning aangekocht als investering ontvang jij tijdens je leven het huurrendement, waardoor je zorgeloos kunt rentenieren.

Gedeelde volle eigendom

Een alternatief bestaat erin dat de volle eigendom van de woning gedeeld wordt door beide partijen. Let wel: deze oplossing is alleen aanbevolen als er een goede vertrouwensband bestaat tussen ouders en kinderen.

Hoe belastingvrij schenken?

Hoe je je nalatenschap ook regelt, er komen sowieso bepaalde belastingen en onkosten bij kijken. Op de aankoop van gronden betaal je een registratiebelasting, terwijl je op de aankoop van een huis of een assistentiewoning 21 of 12 percent btw moet betalen.

De belangrijkste vraag is hoe je de aankoop financiert. In de meeste gevallen beschikken de ouders over het nodige kapitaal en willen zij het deel van de kinderen of kleinkinderen ook betalen. Dat kan ook, maar dan is er natuurlijk wel sprake van een schenking, en daarop moet je schenkingsrechten betalen.

In het eerste geval – de schenking met behoud van vruchtgebruik – moet je het vastgoed laten waarderen, zodat duidelijk is hoeveel de blote eigendom waard is en hoeveel het vruchtgebruik. De waarde van de blote eigendom moet door de kinderen betaald worden. Voorzien de ouders hiervoor een schenking, dan is het 3-percent-tarief aan de orde. Zonder deze schenkbelasting komt het vastgoed alsnog in het nalatenschap terecht en betalen de kinderen dus het volledige bedrag.

In het tweede geval – meerdere delen in volle eigendom – hoef je zelfs niet altijd de schenkbelasting van 3 percent te betalen. Door te schenken met een bankgift, een gewone overschrijving, hoeven er geen schenkingsrechten betaald te worden. En als de ouders langer dan drie jaar blijven leven, is er evenmin sprake van een erfbelasting. Bij vroegtijdig overlijden geldt het 3-percent-tarief.