Geen kinderen en toch een assistentiewoning kopen? Zó doe je dat het beste

Geen kinderen en toch een assistentiewoning kopen? Zó doe je dat het beste

Een assistentiewoning kopen op naam van je kinderen is ideaal om torenhoge successierechten te vermijden. Maar wat doe je als je geen kinderen of kleinkinderen hebt? Wat gebeurt er met de assistentiewoning bij overlijden? Stel: jij en je partner zijn getrouwd en kinderloos. Jullie besluiten om een assistentiewoning te kopen bij wijze van investering, want spaargeld brengt toch nagenoeg niks meer op. Een assistentiewoning wordt daarentegen alleen maar meer waard én brengt een mooi huurrendement op. Wanneer een van jullie twee overlijdt, wordt de assistentiewoning automatisch overgedragen aan de langstlevende partner. De langstlevende betaalt successierechten op de helft van de waarde omdat het niet om de gezinswoning gaat. Het tarief bedraagt 3 percent op de eerste 50.000 euro, 9 percent tot 250.000 euro en 27 percent vanaf 250.000 euro. Wanneer ook de langstlevende overlijdt, is het testament van belang. In zo’n testament kun je werkelijk alles opnemen. Zeker wanneer je kinderloos bent, biedt een testament veel mogelijkheden, want je bent niet gebonden aan wettelijke kindsdelen. Geen testament? Is er geen testament? Dan erven de dichtste familieleden van de langstlevende alle onroerende goederen. Meestal gaat het om broers en zussen of hun kinderen. In dat geval betalen de erfgenamen een schrikwekkend hoog belastingtarief van soms meer dan 65 percent. Een bijkomend ‘probleem’ is dat het eigendom automatisch in het bezit komt van de familie van de langstlevende en dat de broers of zussen van de eerst overleden partner dus in de kou blijven staan. Gelukkig kun je deze heikele punten dus makkelijk vermijden door een testament op te stellen. Op eender welk moment in je leven kun je bij de...

Lees meer

Wat zijn blote eigendom en vruchtgebruik?

Wat zijn blote eigendom en vruchtgebruik?

Wanneer je aan je nalatenschap begint te denken – en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen – kom je al snel de termen vruchtgebruik en blote eigendom tegen. Maar wat betekenen ze precies? En wat is hun relevantie voor de aankoop en schenking van een assistentiewoning? Opdeling in blote eigendom en vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om het eigendom van iemand anders te gebruiken en er de vruchten van op te strijken, zoals huurinkomsten en interesten. Het goed waarvan sprake is in dat geval niet in het bezit van de vruchtgebruiker, maar van iemand anders: de ‘blote eigenaar’. Bloot of naakt eigendom wil dus zeggen dat iets van jou is, maar dat je er (nog) geen toegang toe hebt. Vruchtgebruik kan op verschillende manieren ontstaan. Meestal wordt het eigendom van een goed – een huis, een auto of gewoon een bankrekening – opgedeeld in blote eigendom en vruchtgebruik bij een overlijden. De opdeling in blote eigendom en vruchtgebruik gebeurt bijvoorbeeld automatisch – krachtens de wet – wanneer de overledene getrouwd was en geen testament had. De langstlevende partner krijgt het vruchtgebruik van de volledige nalatenschap, terwijl de kinderen de blote eigenaars worden van de erfenis. Maar je kunt er evengoed voor kiezen om zelf een regeling met vruchtgebruik uit te werken. Het gebeurt wel vaker dat een echtpaar op leeftijd vastgoed, zoals een assistentiewoning, aankoopt in naam van hun kinderen, maar zichzelf het vruchtgebruik ervan gunt tot de langstlevende overlijdt. Schenken met behoud van vruchtgebruik Dat laatste scenario kan interessant zijn om je nalatenschap al tijdens je leven op orde te zetten en je kinderen of andere...

Lees meer